Polityka gwarancyjna

Woed oferuje gwarancję na wszystkie sprzedawane produkty.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i produkcyjne. To jest włączone Woed zdecydować, czy szkoda jest objęta gwarancją.

Woed autoryzuje roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów bezpośrednio za pośrednictwem Woed zakupione lub od oficjalnego sprzedawcy.

Okres gwarancji naszych czapek to okulary przeciwsłoneczne 12 miesięcy
Okres gwarancji na nasze zegarki 6 miesięcy

Dla podanego okresu gwarancji jest Woed odpowiedzialny za wymianę lub zwrot zakupionego produktu. Woed nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, takie jak szkody specjalne lub przypadkowe wynikające z użycia Woed Produkty

Jeśli produkt zostanie wymieniony w ramach gwarancji, datą początkową okresu gwarancyjnego pozostaje data zakupu oryginalnego produktu.