Polityka gwarancyjna

Woed oferuje gwarancję na wszystkie sprzedawane produkty.

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i produkcyjne. Woed decyduje, czy szkoda jest objęta gwarancją.

Firma Woed będzie autoryzować roszczenia gwarancyjne dotyczące produktów zakupionych bezpośrednio ze strony internetowej Woed lub od oficjalnego sprzedawcy.

Okres gwarancji naszych czapek to okulary przeciwsłoneczne 12 miesięcy
Okres gwarancji na nasze zegarki 6 miesięcy

W wyżej wymienionym okresie gwarancyjnym Woed odpowiada za wymianę lub zwrot zakupionego produktu. Woed nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, takie jak szkody specjalne lub przypadkowe wynikające z używania produktów Woed.

Jeśli produkt zostanie wymieniony w ramach gwarancji, datą początkową okresu gwarancyjnego pozostaje data zakupu oryginalnego produktu.